APPint.pl

I wszystko staje się proste ...


Profesjonalne usługi Informatyczne dla firm.

Bezpieczeństwo danych


Istotnym obszarem działania firmy są zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. W temacie tym zajmujemy się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych, szkoleniami i wsparciem dla ABI (Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) – ochrona danych osobowych, jak i audytem z zakresu spełniania wymagań dotyczących ochrony danych osobowych. Oferujemy również sprzedaż licencji na oprogramowanie lub świadczenie usług w zakresie systemu informatycznego wspierającego obsługę zdarzeń (w tym zdarzeń niepożądanych i incydentów), jak również systemu informatycznego wspierającego realizację obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.