APPint.pl

I wszystko staje się proste ...


Profesjonalne usługi Informatyczne dla firm.

Oprogramowanie


Firma APPINT zajmuje sie również tworzeniem dedykowanego oprogramowania. Mamy w swoim porfolio programy księgowe, kadrowe, płacowe i inne, wspamagajace prace firm i sekretariatów.

Potrafimy opracować i wdrożyć zarówno konkretne aplikacje, jak i platformy software-owe.

Ciekawym rozwiąazaniem programowym jest opracowany przez APPINT system zdalnego zarządzania wystawami multimedialnymi oraz system zdalnej i automatycznej aktualizacji kontentu w gablotach multimedialnych opracowany na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dla tej samej instytucji został opracowany system gromadzacy dane dotyczące koserwowanych i badanych obiektó muzealnych.